Báo “Tiền phong” có bài viết về công dụng của sản phẩm xương khớp Chako

Báo tiền phong

Báo “Đời Sống và Pháp Luật” có bài viết: ” Viên khớp CHAKO – Vĩnh biệt bệnh xương khớp”

Báo đời sống và pháp luật

Báo “Người Đưa Tin” có bài viết về công dụng của sản phẩm xương khớp Chako

Báo Người đưa tin

Sản phẩm xương khớp chako

-50%

Sản phẩm

VIÊN KHỚP CHAKO

600,000.0
-40%

Sản phẩm

VIÊN KHỚP ONMAX

600,000.0
-50%

Sản phẩm

VIÊN SỦI GEN S

650,000.0
-40%
600,000.0